PRIVACY POLICY

[PL] Polityka prywatności & regulacje RODO

POLIYTKA PRYWATNOŚCI AWAKENREALMS.COM

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych:

 • osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej awakenrealms.com ( “Strona”);
 • osób, które kontaktują się z Realms Distribution za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie lub poczty email;
 • osób, które są zainteresowane produktami lub usługami Realms Distribution;
 • osób, które śledzą profile Realms Distribution na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube;
 • kandydatów do pracy;

jest Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 58, 50-127 Wrocław, NIP: 8992798122, REGON: 365403324, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637257, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (“Realms Distribution”, “my”, “nas”, “nasz”).

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną Twojej prywatności możesz kontaktować się z nami pod adresem: privacy@awakenrealms.com.

2. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz naszą Stronę;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego, lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • wyrażasz zainteresowanie naszymi produktami / usługami lub produktami / usługami spółek z nami powiązanych, tj. Awaken Realms sp. z o.o., Awaken Realms Lite sp. z o.o., AR Digital sp. z o.o. ( “Spółki powiązane”), w tym na stronie kickstarter.com;
 • bierzesz udział w procesie rekrutacji.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze Strony.

 • osoby, które kontaktują się z Realms Distribution za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie lub poczty email:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 • osoby, które są zainteresowane produktami lub usługami Realms Distribution:
 • prowadzenie działań marketingowych naszych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędna do informowania Ciebie o naszych produktach lub usługach.

 • osoby, które śledzą profile Realms Distribution na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz produktach, a także budowanie pozytywnego wizerunku Realms Distribution (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

 • kandydaci do pracy :
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221), podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę cywilnoprawną, podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.

4. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

W przypadku:

 • osób odwiedzających i korzystających ze Strony:
 • przetwarzamy: adres IP, ID sesji, metadane zapisywane przez pliki cookies (pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę);
 • osób, które kontaktują się z Realms Distribution za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie lub poczty email:
 • przetwarzamy: dane identyfikacyjne i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres email lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 • osób, które są zainteresowane produktami Realms Distribution:
 • przetwarzamy: adres e-mail, imię i nazwisko;
 • osób, które śledzą profile Realms Distribution na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • przetwarzamy imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
 • kandydatów do pracy:
 • przetwarzamy: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które nam dobrowolnie podasz.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
 • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji 9. PLIKI COOKIES Polityki Prywatności
 • osoby, które kontaktują się z Realms Distribution za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie lub poczty email:
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
 • osoby, które są zainteresowane produktami lub usługamii Realms Distribution:
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wyrażenia przez Ciebie
 • osoby, które śledzą profile Realms Distribution na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 • kandydaci do pracy:
 • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

6. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej Strony oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • Spółki powiązane.
 • osoby, które kontaktują się z Realms Distribution za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie lub poczty email:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • Spółki powiązane.
 • osoby, które są zainteresowane naszymi produktami lub usługami:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • Spółki powiązane.
 • osoby, które śledzą profile Realms na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej Strony oraz analizowania statystyk;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • Spółki powiązane.
 • kandydaci do pracy :
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • Spółki powiązane.

7. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp do swoich danych: Przysługuje Ci prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię dotyczących Cię danych, które przetwarzamy ,oraz informacje o sposobie ich przetwarzania. Twoje żądanie spełnimy przesyłając kopię danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inny sposób. Za każde kolejne żądanie dostępu możemy obciążyć Cię opłatą administracyjną.
 • Sprostowanie danych, usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Jeśli uznasz, że informacje, które posiadamy na Twój temat są nieprawidłowe, zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli je zaktualizować oraz zachować ich prawidłowość. Jeżeli Informacje o Tobie nie będą już nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, to zostaną automatycznie usunięte. Niemniej jednak, jeśli w dowolnym momencie zechcesz, żebyśmy usunęli informacje o Tobie, masz do tego prawo. Masz również prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych.
 • Przenoszenie danych: Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz żądać otrzymania kopii dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz również zażądać od nas przekazania tych danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
 • Wycofanie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych: Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku otrzymywania od nas informacji marketingowych swój sprzeciw możesz wnieść w każdej chwili klikając “Anuluj subskrypcję”.
 • Skarga do organu ochrony danych osobowych: Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie zostały zachowane lub naruszono Twoją prywatność, zawsze możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli informacje podane przez Ciebie okażą się niewystarczające do zidentyfikowania Ciebie, to aby móc spełnić żądania dotyczące Twoich praw, poprosimy Cię o podanie dodatkowych informacji, które wykorzystamy do zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli nie podasz takich informacji, możemy odmówić spełnienia Twojego żądania.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. PLIKI COOKIES

Na naszej Stronie korzystamy z technologii plików cookies. Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje, zależnie od przeznaczenia danego pliku.

Korzystamy z plików cookies:

 • sesyjnych - plików tymczasowych, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia Strony;
 • stałych - plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu Strony, przez okres, wskazany poniżej.

Korzystamy z następujących plików cookies:

Pliki cookies niezbędne - pliki cookies niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcjonalności naszej Strony.

Nazwa pliku: Consent

Czas przechowywania: 2 lata

Dostawca: google.com

Nazwa pliku: Consent

Czas przechowywania: 2 lata

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: pll_language

Dostawca: awakenrealms.com

Czas przechowywania: 1 rok

Pliki cookies marketingowe - pliki cookies, które umożliwiają nam marketing naszych produktów lub usług.

Nazwa pliku: VISITOR_INFO1_LIVE

Czas przechowywania: 179 dni

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: YSC

Czas przechowywania: sesyjny plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: ytidb:LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Czas przechowywania: trwały plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: yt-remote-cast-installed

Czas przechowywania: sesyjny plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: yt-remote-connected-devices

Czas przechowywania: trwały plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: yt-remote-device-id

Czas przechowywania: trwały plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: yt-remote-fast-check-period

Czas przechowywania: sesyjny plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: remote-session-app

Czas przechowywania: sesyjny plik cookie

Dostawca: youtube.com

Nazwa pliku: remote-session-name

Czas przechowywania: sesyjny plik cookie

Dostawca: youtube.com

Ustawienia Preferencji plików cookies:

Możesz zmienić swoje preferencje plików cookie zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych

W związku z korzystaniem z plików cookies, których dostawcą jest youtube.pl (Google Ireland Limited) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez ten podmiot poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tego podmiotu.

10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą nasze profile na portalach Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), Instagram (Meta Platforms Ireland Limited), LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company), Twitter (Twitter International Company), YouTube (Google Ireland Limited) oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

W związku z korzystaniem z ww. mediów społecznościowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Stronie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka Prywatności została opublikowana na Stronie i wchodzi w życie z dniem 12/04/2022 roku.[EN] Privacy Policy & GDPR

 PRIVACY POLICY AWAKENREALMS.COM

1. DATA CONTROLLER

The data controller of the following data subjects:

 • visitors of the awakenrealms.com website (“Website”);
 • persons who reach out to Realms Distribution via contact form on the Website or via email;
 • persons who are interested in Realms Distribution products or services;
 • persons who follow Realms Distribution’s profiles on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube;
 • employee candidates;

is Realms Distribution sp.  z  o.o. (limited liability company) having its registered office at Św. Mikołaja 58 street, 50-127 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000637257, NIP (Tax ID No.): 8992798122, REGON (Statistical ID No.):  365403324, share capital: 5.000,00 PLN, (“Realms Distribution”, “we”, “us”, “our”).

You can contact Realms Distribution with all questions relating to your privacy at: privacy@awakenrealms.com.

2. WHEN AND HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA

We collect your personal data from you when:

 • you browse our Website;
 • you follow and interact with our social media channels;
 • you contact us via email, phone, contact form, or other available communication channels;
 • you express interest in our products / services or the products / services of our affiliated companies, i.e. Awaken Realms sp. z o.o., Awaken Realms Lite sp. z o.o., AR Digital sp. z o.o. ("Affiliated Companies"), including on kickstarter.com;
 • you are participating in the recruitment process.

3. PURPOSES AND LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING

We process your personal data for the following purposes:

 • visitors of the Website:
 • ensuring the proper technical performance of the Website (art. 6.1 (b) of the GDPR);
 • profiling for the purpose of analysis of Website usage statistics (art. 6.1 (f) of the GDPR).

Providing your personal data  is necessary for your use of the Website.

 • persons who reach out to Realms Distribution via contact form on the Website or via email:
 • responding to the received inquiries (art. 6.1 (f) of the GDPR).

Providing your personal data is necessary for us to respond to your inquiries.

 • persons who are interested in Realms Distribution products or services:
 • carrying out marketing activities for our products or services (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

Providing your personal data is necessary for us to inform you about our products or services.

 • persons who follow Realms Distribution’s profiles on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • informing you about the services or products we provide and building a positive image of Realms Distribution (Article 6 (1) (f) of the GDPR);
 • responding to inquiries and comments received via social media (Article 6 (1) (f) GDPR).

Providing your personal data is necessary to follow our social media profiles and respond to your inquiries and comments via these media.

 • employee candidates:
 • carrying out the recruitment process and assessing your abilities, competences and suitability for the position you are applying for (art. 6.1 (b) and art. 6.1 (a) of the GDPR);
 • keeping records of documents related to your job application for the purposes of future recruitment processes - provided that you give us your consent (art. 6.1 (a) of the GDPR);
 • fulfilment of legal obligations arising from the Labour Code and other provisions of Polish labour law (art. 6.1 (c) of the GDPR).

If you apply for a position where you are to enter into an employment contract with us, to the extent set out in the Labour Code (Article 221) your provision of personal data is a statutory requirement and it is necessary to carry out the recruitment process. If you apply for a position under which you are to conclude a civil law contract with us, your provision of data is not mandatory, but is also necessary to carry out the recruitment process. Otherwise, the provision of data is voluntary and is not a condition for taking part in the recruitment process.

4. CATEGORIES OF DATA WE PROCESS

In case of:

 • visitors of the Website:
 • we process: IP address, session ID, metadata stored by cookies (provided you have consented to such storage);
 • persons who reach out to Realms Distribution via contact form on the Website or via email:
 • we process: identification and contact information such as your name, email address and other information that you voluntarily provide to us;
 • persons who are interested in Realms Distribution products or services:
 • we process: email address, first and last name;
 • persons who follow Realms Distribution’s profiles on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • we process: your name or nickname, other information that is publicly available on your profile or that you voluntarily give us;
 • employee candidates:
 • we process: your name, email address, telephone number, information about your education, qualifications, prior employment, and other information you voluntarily provide to us.

5. DATA RETENTION PERIOD

We store your personal data for the following period of time:

 • visitors of the Website:
 • we store information about your IP address for as long as it is archived in the logs of the server on which our website is located;
 • we store information contained in cookie files for the period specified in section 9. COOKIES of this Privacy Policy;
 • persons who reach out to Realms Distribution via contact form on the Website or via email:
 • we store the data necessary to respond to your inquiries for as long as is necessary to resolve your case or as long as is required by law for the limitation periods of claims;
 • persons who are interested in the products or services of Realms Distribution:
 • we process your personal data until you object.
 • persons who follow Realms Distribution profiles on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • we process the data necessary for you to follow our social media profiles and for us to respond to your inquiries through these media for as long as you continue to follow or interact with our profiles, and we will retain your interactions such as comments or likes even after you stop following our profiles, until you revoke or delete them.
 • employee candidates:
 • if you do not give your consent to the processing of your personal data contained in your application for the purpose of future recruitment processes, we delete your data immediately after the recruitment process for the position you applied for is terminated;
 • if you give your consent to the processing of your personal data contained in your application for the purpose of future recruitment processes, we store the data until you withdraw your consent, but no longer than for 12 months after the recruitment process for the position you applied.

6. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA

We may disclose your personal data to:

 • visitors of the Website:
 • IT services and systems providers, including analytics services and tools, that we use to operate the Websites and analyse Website usage statistics;
 • legal advisors and consultants servicing Realms Distribution - to the extent such disclosure is necessary for our use of their services;
 • Affiliated Companies.
 • persons who reach out to Realms Distribution via contact form on the Website or via email:
 • IT services and systems providers that we use to operate contact form on the Websites and our mailboxes;
 • legal advisors and consultants servicing Realms Distribution the - to the extent such disclosure is necessary for our use of their services;
 • Affiliated Companies.
 • persons who are interested in the products or services of Realms Distribution:
 • we use to use email and our Website;
 • Legal advisers and consultants servicing Realms Distribution to the extent that disclosure is necessary to use their services;
 • Affiliated companies.
 • persons who follow Realms Distribution profiles on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube:
 • providers of IT services and systems that we use to run our Website and analyse statistics;
 • legal advisers and consultants servicing Realms Distribution to the extent that disclosure is necessary for the use of their services;
 • Affiliated Companies.
 • employee candidates:
 • IT services and systems providers that we use to carry out the recruitment process;
 • legal advisors and consultants servicing Realms Distribution to the extent that disclosure is necessary for our use of their services;
 • Affiliated Companies.

7. YOUR RIGHTS

In relation to our processing of your personal data, you have the right to:

 • Access your data: You have the right to access the information that we have on you. If you choose to exercise this right, upon your request, we will also make sure to provide you with a copy of the data we process about you and information about how we process them. We will fulfill your request by sending your copy electronically, unless the request expressly specifies a different method. For any subsequent access request, we may charge you with an administrative fee.
 • Rectification of data, erasure and restriction of processing: If you believe that the information we have about you is incorrect, you are welcome to contact us, so we can update it and keep your data accurate. We will automatically delete information about you after it is no longer needed for the purposes it was collected for. Nonetheless, if at any point you wish for us to delete information about you, you have the right to do so. You also have the right to obtain restriction of processing of your data.
 • Data portability: In case the processing of your personal data is based on a contract or your consent, you have the right to receive the personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. You can also request us to transmit such data to another controller if it is technically feasible.
 • Withdraw your consent and object to processing: If the processing of your data is based on a consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of processing based on this consent before its withdrawal. In case the processing of your data is based on our legitimate interest you have the right to object to such processing. If you receive marketing information from us, you can object at any time by clicking "Unsubscribe".
 • Lodge a complaint to the data protection authority: If you think that your rights were not observed or that your privacy was harmed, you can always lodge a complaint to the data protection authority - the President of the Polish Personal Data Protection Office.

In order to comply with requests concerning your rights, if the information that you provide is insufficient to identify you, we will ask you to give us some additional information that we will use to verify your identity. If you fail to provide such information we may refuse to fulfil your request.

8. AUTOMATED DECISION MAKING

We do not use any information you provide for automated decision-making purposes.

9. COOKIES

Our Website uses cookies. Cookies are small pieces of information that are stored on your end device, typically containing the website address, date of placement, expiration date, a unique number, and additional information depending on the purpose of the file.

We use cookies:

 • session - temporary files that are stored on your device until you close the Website;
 • permanent - files that remain on your device after the Website is closed, for the period specified below.

We use the following cookies:

Necessary cookies - cookies necessary to provide the basic functionality of our Website.

File name: Consent

Storage time: 2 years

Provider: google.com

Filename: Consent

Storage time: 2 years

Provider: youtube.com

Filename: pll_language

Provider: awakenrealms.com

Storage time: 1 year

Marketing cookies - cookies that enable us to market our products or services.

Filename: VISITOR_INFO1_LIVE

Storage time: 179 days

Provider: youtube.com

Filename: YSC

Storage time: session cookie

Provider: youtube.com

Filename: ytidb:LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Storage time: persistent cookie

Provider: youtube.com

Filename: yt-remote-cast-installed

Storage time: session cookie

Provider: youtube.com

Filename: yt-remote-connected-devices

Storage time: persistent cookie

Provider: youtube.com

Filename: yt-remote-device-id

Storage time: persistent cookie

Provider: youtube.com

Filename: yt-remote-fast-check-period

Storage time: session cookie

Provider: youtube.com

Filename: remote-session-app

Storage time: session cookie

Provider: youtube.com

Filename: remote-session-name

Storage time: session cookie

Provider: youtube.com

Cookie Preference Settings

You can change your cookie preferences by changing the settings on your web browser. Detailed information regarding this can be found on the following websites

In connection with the use of cookies provided by youtube.co.uk (Google Ireland Limited), your personal data may be transferred by this entity outside of the European Economic Area on the basis of standard contractual clauses (Article 46.2 (c) GDPR). Any questions regarding the transfer of data outside the EEA should be addressed directly to this entity.

10. SOCIAL MEDIA

We process personal data of users who follow and interact with our profiles on Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), Instagram (Meta Platforms Ireland Limited), LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company), Twitter (Twitter International Company), YouTube (Google Ireland Limited). You will find detailed information on the data processing of the individual portals at the links below:

In connection with the use of the above-mentioned social media, your personal data may be transferred by these entities outside of the European Economic Area on the basis of standard contractual clauses (Article 46.2(c) GDPR). Any questions regarding the transfer of data outside the EEA should be addressed directly to these entities.

11. CHANGES TO THE POLICY

The provisions of the Privacy Policy are subject to improvements and changes, and the latest version will be published on the Website each time and will be dated as of the last update.

The Privacy Policy has been published on the Website and comes into force on 12/04/2022.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka, do której aplikujesz w związku z prowadzonym procesem rekrutacji, czyli: 

 • Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. Św. Mikołaja 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000637257, NIP: 8992798122, REGON: 365403324, kapitał zakładowy: 26 500,00 zł; 
 • Awaken Realms sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. Św. Mikołaja 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000515242, NIP: 8961538288, REGON: 022441483, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł albo; 
 • AR Digital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. Św. Mikołaja 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000771777, NIP: 8971863860, REGON: 382570595 kapitał zakładowy: 200 000,00 zł. 

Każda z ww. spółek nazywana jest Administratorem. 

JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM. Z każdym Administratorem możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres privacy@awakenrealms.com lub wysyłając list na ww. adres z dopiskiem “RODO”. 

KIEDY I W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR POZYSKUJE TWOJE DANE. Jeśli aplikujesz do spółki Realms Distribution sp. z o.o. to Twoje dane osobowe Administrator pozyskuje bezpośrednio od Ciebie, podajesz je w procesie rekrutacji. Jeśli aplikujesz do spółki Awaken Realms sp. z o.o. lub AR Digital sp. z o.o. to Twoje dane osobowe, które podałeś w procesie rekrutacji, Administrator pozyskuje od Spółki Realms Distribution sp. z o.o. 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach: 

1) przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych prowadzonych przez Administratora procesów rekrutacyjnych - o ile wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3) obrona przed ewentualnymi roszczeniami w związku z prowadzonym procesem rekrutacji, co stanowi prawny interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego ma zostać zawarta umowa o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221), podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego ma zostać zawarta umowa cywilnoprawna, podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te Administrator usuwa po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które aplikujesz. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te Administrator przechowuje do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy licząc od dnia rekrutacji, w której bierzesz aktualnie udział. 

KOMU ADMINISTRATOR MOŻE UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

1) Dostawcom usług i systemów IT, które Administrator wykorzystuje do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;

2) Doradcom prawnym i konsultantom, którzy wspierają Administratora w procesie rekrutacji; 3) Spółkom powiązanym z Administratorem osobowo lub kapitałowo, tj. Awaken Realms sp. z o.o., AR Digital sp. z o.o. albo Realms Distribution sp. z o.o. Spółki te mogą rozpatrzyć Twoją aplikację, jeżeli wyraziłeś w tym zakresie zgodę. 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez podmioty znajdujące się w państwach trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub decyzji Komisji UE stwierdzającej, że państwo spoza EOG zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 

TWOJE PRAWA. Masz prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (3) w zakresie w jakim dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody: prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; (4) w zakresie w jakim dane osobowe Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody: prawo do przenoszenia danych; (5) w zakresie w jakim dane osobowe Administrator przetwarza w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

PROFILOWANIE. Administrator nie wykorzystuje żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.